Strona główna » Wiadomości » Opinie » Wspólne orzekanie w sprawach rodzinnych nie zawsze oczywiste

Wspólne orzekanie w sprawach rodzinnych nie zawsze oczywiste

13.01.17

Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Jednak nie zawsze jest tak w sprawach z elementem zagranicznym - pisze dr Joanna Dominowska. 

articleImage: Wspólne orzekanie w sprawach rodzinnych nie zawsze oczywiste Okładka czasopisma wydawanego przez Wolters Kluwer Polska

Joanna Dominowska
Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym

Artkuł pochodzi z miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy 2017/1>>

Zasadą polskiego prawa rodzinnego w sprawach rozwodowych jest wspólne orzekanie przez ten sam sąd o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, czyli również o władzy rodzicielskiej, kon-taktach i alimentach na rzecz małoletnich dzieci małżonków. Artykuł przedstawia możliwości utrzymania tej zasady w sprawach z elementem zagranicznym. Nie jest to proste, ponieważ rozpo-rządzenie nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzi-cielskiej, a także rozporządzenie nr 4/2009 w zakresie alimentów, wyraźnie odrębnie traktują kwe-stie jurysdykcji w sprawach rozwiązania małżeństwa od jurysdykcji w kwestiach dotyczących dzieci. W artykule przedstawiam możliwe wyjątki od tych reguł, które mogą doprowadzić do wspólnego orzekania przez jeden sąd o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, a także inne możliwości zmiany jurysdykcji.

LEX Sędzia 2017

1. Wprowadzenie
W każdej sprawie z tzw. elementem zagranicznym sąd musi ocenić w pierwszej kolejności, czy przysługuje mu jurysdykcja, a więc prawo do jej osądzenia, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Zgodnie z przepisami UE, może się okazać, że sąd polski, posiadając jurysdykcję w zakresie rozwodu małżonków, nie będzie jej miał w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej i alimentów. Było to już podkreślane w orzecznictwie polskim , a ostatnio w wyroku z 29.12.2015 r. (I ACz 1487/15) Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyraźnie wskazał nawet na sprzeczność przepisów unijnych z wyrażaną w prawie polskim zasadą integralności wyroku rozwodowego, która wynika z art. 58 § 1 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy , a potwierdzają ją przepisy proceduralne zakazujące wszczynania odrębnych postępowań w zakresie władzy rodzicielskiej i alimentów w trakcie trwania postępowania o rozwód (art. 444–4451 kodeksu postępowania cywilnego ) . Jednocześnie jednak sąd wyraźnie uznał konieczność stosowania przepisów prawa UE z pierwszeństwem przed ustawami polskimi . Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jakich przypadkach może wystąpić wspólna jurysdykcja sądu zarówno w sprawie rozwiązania małżeństwa, jak i odpowiedzialności rodzicielskiej, a zatem ma miejsce powrót do zasad prawa polskiego przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami UE.

13.01.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Europejski Przegląd Sądowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE