Patronat

Kancelaria Prawna

Mediacje

 • Mediator jest adwokatem dziecka w sporze rodzinnym

  Obrazek do artykułu: Mediator jest adwokatem dziecka w sporze rodzinnym

  Dzieci rozwodników mają w przyszłości problemy z nawiązywaniem trwałych relacji z innymi ludźmi. Mediator musi rodzicom pokazać, że ich konflikt szkodzi im i małoletnim. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 22.06.2017

 • Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

  Obrazek do artykułu: Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

  Korzystanie z ugody nadal wiąże się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej. W sytuacji gdy obiektywnie nie zachodziły przesłanki przewidziane w art. 54a ustawy o finansach publicznych, a jednak do ugody doszło, dyspozycje dokonane na jej... Więcej

  19.06.2017

 • Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl

  Obrazek do artykułu: Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl

  Książki o tematyce mediacji i negocjacji najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w miesiącu maju 2017 r. Więcej

  Jacek Górski, 13.06.2017

 • Arbitraż międzynarodowy to nie szara strefa etyczna

  Obrazek do artykułu: Arbitraż międzynarodowy to nie szara strefa etyczna

  Konflikt norm etycznych może prowadzić do sytuacji, w której jedna ze stron zobowiązana jest do poufności, a druga może podać do publicznej wiadomości część z nich. Strona o restrykcyjnie uregulowanym obowiązku poufności może w związku z tym być... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 25.05.2017

 • Mediacja w bataliach o dziecko

  Obrazek do artykułu: Mediacja w bataliach o dziecko

  Wprowadzenie w szerszym zakresie mediacji w wydziałach rodzinnych wymaga rozwiązań systemowych - uważa mediator Edyta Borysiak. - Obcenie koszty 4 - letniej batalii sądowej o dziecko warte są tyle, co kawalerka w Szczecinie - dodaje. Więcej

  15.05.2017

 • Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Obrazek do artykułu: Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Postępowanie ugodowe w unijnym prawie konkurencji ma wiele niewątpliwych zalet. Ale jest też do niego szereg zastrzeżeń. Na pełne wyjaśnienie np. wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych - pisze Marzena... Więcej

  11.05.2017

 • Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Obrazek do artykułu: Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Ewa Ważny wskazuje, jakie błędy zdarzają się w ugodach mediacyjnych w sprawach o kontakty i o alimenty. Należą do nich próby obejścia prawa oraz brak precyzji danych i... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 09.05.2017

 • Adw. Pieckowski: dylematy klauzul pisanych o północy

  Obrazek do artykułu: Adw. Pieckowski: dylematy klauzul pisanych o północy

  Mediator to nie biegły ani ekspert! Sędzia nie będzie przekazywał mu swoich kompetencji, a potem zatwierdzać ugodę - myślą niektórzy. Sędzia nowoczesny rozumie, że mediator jest jego idealnym partnerem, gdyż zdejmuje mu obciążenie sprawami - mówi... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 24.04.2017

 • Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

  Obrazek do artykułu: Respektowanie wyroku sądu konsumenckiego

  Co zrobić, gdy strona, która przegra proces przed konsumenckim Sądem Polubownym nie chce respektować wyroku sądu? W takiej sytuacji strona wygrywająca nie pozostaje jednakże bez ochrony - zapewnia ekspert.. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 19.04.2017

 • Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

  Obrazek do artykułu: Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową mediacji

  Odmowa poddania się mediacji musi być celowym działaniem strony oraz musi być nieuzasadniona. Katarzyna Antolak-Szymański i Olga Piaskowska wyjaśniają sens przepisu o konsekwencjach dla stron odmowy mediacji. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 18.04.2017

Polecamy: