Patronat

Kancelaria Prawna

Mediacje

 • Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

  Obrazek do artykułu: Czy ugoda sądowa to podstawa do eksmisji?

  Zobowiązanie się w ugodzie sądowej do opuszczenia mieszkania dzielonego z byłym małżonkiem może być egzekwowane na drodze egzekucyjnej poprzez eksmisję. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 17.02.2017

 • Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

  Obrazek do artykułu: Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

  Korzyści wynikające z zastosowania mediacji to przede wszystkim czas rozwiązania sporu. Niejednokrotnie udaje się rozwiązać konflikt w kilka tygodni zamiast w kilka lat (jak w przypadku sądu). Mediacja to także spore oszczędności - podkreśla radca... Więcej

  16.02.2017

 • Jednostronne ustępstwa nie wystarczają, by zawrzeć ugodę

  Obrazek do artykułu: Jednostronne ustępstwa nie wystarczają, by zawrzeć ugodę

  Orzeczenia sądów polskich mówią, że dokonanie ustępstw przez tylko jedną stronę porozumienia z podmiotem publicznym jest niewystarczające do uznania tego porozumienia za ugodę. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 14.02.2017

 • Czy postępowanie przed rzecznikiem finansowym to próba mediacji?

  Obrazek do artykułu: Czy postępowanie przed rzecznikiem finansowym to próba mediacji?

  Czy w świetle nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich spory między klientami instytucji finansowych, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą można uznać za próbę ugodową w rozumieniu art. 187 par. 1 pkt.... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 06.02.2017

 • Czego brakuje w mediacji cywilnej?

  Obrazek do artykułu: Czego brakuje w mediacji cywilnej?

  W ostatniej regulacji dotyczącej mediacji cywilnej brakuje możliwości zmiany osoby mediatora w toku mediacji i przepisów o odpowiedzialności mediatora - piszą dr Katarzyna Antolak-Szymanski i dr Olga Piaskowska. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 01.02.2017

 • Spory konsumenckie teraz także do mediacji

  Obrazek do artykułu: Spory konsumenckie teraz także do mediacji

  Bezsprzecznie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stwarza możliwość szybkiego i bezkosztowego rozwiązania sporów łączących konsumentów z przedsiębiorcami – pisze Marcin Kania. Więcej

  31.01.2017

 • SA: można cofnąć ugodę w razie błędu co do stanu faktycznego

  Obrazek do artykułu: SA: można cofnąć ugodę w razie błędu co do stanu faktycznego

  Ugody zawartej przed sądem nie można unieważnić z powodu jej nie wykonywania - orzekł Sąd Apelacyjny. - Wadliwość motywacji nie jest wystarczającą przyczyną cofnięcia ugody - dodał. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 30.01.2017

 • Nieoczywista skuteczność zapisu na sąd polubowny w umowie podwykonawczej

  Obrazek do artykułu: Nieoczywista skuteczność zapisu na sąd polubowny w umowie podwykonawczej

  Problem rozszerzonej mocy wiążącej klauzuli arbitrażowej jako determinującej tryb dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji przez podwykonawcę robót budowlanych wymaga rozstrzygnięcia kwestii skuteczności umowy o arbitraż zawartej w umowie o... Więcej

  27.01.2017

 • Powody odrzucenia drogi ugodowej

  Obrazek do artykułu: Powody odrzucenia drogi ugodowej

  Sąd i strony sporu mogą nie zgodzić się na zawarcie ugody, czy podjęcie mediacji. Strony liczą najczęściej, że ugrają więcej w procesie, a sąd odrzuca ugody już zawarte, gdy są sprzeczne z prawem lub niejasne. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 27.01.2017

 • Dlaczego mediacja w sporach budowlanych się opłaca?

  Obrazek do artykułu: Dlaczego mediacja w sporach budowlanych się opłaca?

  Strony zachęca do mediacji 100 proc. zwrotu opłaty sądowej. Nowe przepisy procedury cywilnej są użyteczne, bo strony odzyskują wszystko co zainwestowały w spór. A w sprawach budowlanych najczęściej jest to wpis maksymalny, wynoszący 100 tys. zł. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 24.01.2017

Polecamy: