Patronat

Kancelaria Prawna

Mediacje

 • Ugoda pracownika z pracodawcą w sprawie odszkodowania

  Obrazek do artykułu: Ugoda pracownika z pracodawcą w sprawie odszkodowania

  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Strony mogą jednak zawrzeć ugodę dotyczącą wypłaty odszkodowania. Więcej

  17.07.2017

 • Cztery błędy, które mogą zaszkodzić przedsiębiorcy

  Obrazek do artykułu: Cztery błędy, które mogą zaszkodzić przedsiębiorcy

  Nieznajomość nowych przepisów o sporach konsumenckich może mieć duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i procedurę rozpatrywania reklamacji. Łukasz Rodak przedstawia kilka mylnych założeń, których dopuszczają się przedsiębiorcy. Więcej

  10.07.2017

 • Od miesiąca łatwiej mediować spory przedsiębiorców z sektorem publicznym

  Obrazek do artykułu: Od miesiąca łatwiej mediować spory przedsiębiorców z sektorem publicznym

  Ze sprawozdań́ Prokuratorii Generalnej RP wynika, że w roku 2013 r. Prokuratoria zakończyła ugodą jedynie 22 z 3982 spraw ogółem, a w 2014 r. 18 z 3698 spraw ogółem. Natomiast według raportu Banku Światowego „Doing Business in Poland" za 2016 rok... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 27.06.2017

 • Mediator jest adwokatem dziecka w sporze rodzinnym

  Obrazek do artykułu: Mediator jest adwokatem dziecka w sporze rodzinnym

  Dzieci rozwodników mają w przyszłości problemy z nawiązywaniem trwałych relacji z innymi ludźmi. Mediator musi rodzicom pokazać, że ich konflikt szkodzi im i małoletnim. Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 22.06.2017

 • Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

  Obrazek do artykułu: Podmiot publiczny chętniej zawrze ugodę?

  Korzystanie z ugody nadal wiąże się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej. W sytuacji gdy obiektywnie nie zachodziły przesłanki przewidziane w art. 54a ustawy o finansach publicznych, a jednak do ugody doszło, dyspozycje dokonane na jej... Więcej

  19.06.2017

 • Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl

  Obrazek do artykułu: Bestsellery maja 2017 w księgarni profinfo.pl

  Książki o tematyce mediacji i negocjacji najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w miesiącu maju 2017 r. Więcej

  Jacek Górski, 13.06.2017

 • Arbitraż międzynarodowy to nie szara strefa etyczna

  Obrazek do artykułu: Arbitraż międzynarodowy to nie szara strefa etyczna

  Konflikt norm etycznych może prowadzić do sytuacji, w której jedna ze stron zobowiązana jest do poufności, a druga może podać do publicznej wiadomości część z nich. Strona o restrykcyjnie uregulowanym obowiązku poufności może w związku z tym być... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 25.05.2017

 • Mediacja w bataliach o dziecko

  Obrazek do artykułu: Mediacja w bataliach o dziecko

  Wprowadzenie w szerszym zakresie mediacji w wydziałach rodzinnych wymaga rozwiązań systemowych - uważa mediator Edyta Borysiak. - Obcenie koszty 4 - letniej batalii sądowej o dziecko warte są tyle, co kawalerka w Szczecinie - dodaje. Więcej

  15.05.2017

 • Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Obrazek do artykułu: Unijne postępowania ugodowe wciąż budzą wątpliwości

  Postępowanie ugodowe w unijnym prawie konkurencji ma wiele niewątpliwych zalet. Ale jest też do niego szereg zastrzeżeń. Na pełne wyjaśnienie np. wciąż zasługuje kwestia równego traktowania uczestników kartelu w sprawach hybrydowych - pisze Marzena... Więcej

  11.05.2017

 • Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Obrazek do artykułu: Najczęstsze błędy w ugodach w sprawach rodzinnych

  Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Ewa Ważny wskazuje, jakie błędy zdarzają się w ugodach mediacyjnych w sprawach o kontakty i o alimenty. Należą do nich próby obejścia prawa oraz brak precyzji danych i... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 09.05.2017