Patronat

Kancelaria Prawna

Opinie

 • Budka: nowa procedura karna ruszy w lipcu

  Obrazek do artykułu: Budka: nowa procedura karna ruszy w lipcu

  Nowa procedura karna ruszy w planowanym terminie, czyli od 1 lipca – deklaruje nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. I dodaje, że sądy są do tego przygotowane, a prokuratura też ma szanse na dostosowanie się do nowych warunków pracy. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 06.05.2015

 • Samorząd zawodowy nie może stanowić powszechnie obowiązującego prawa

  Obrazek do artykułu: Samorząd zawodowy nie może stanowić powszechnie obowiązującego prawa

  Sąd Najwyższy zakwestionował prawo samorządów zawodowych do nakładania nowych obowiązków na swoich członków pod groźbą kar dyscyplinarnych. Orzeczenie to ma doniosłe znaczenie dla zawodów prawniczych - pisze adwokat Andrzej Nogal. Więcej

  05.05.2015

 • Budka: ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej to moje pierwsze zadanie

  Obrazek do artykułu: Budka: ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej to moje pierwsze zadanie

  Sprawa ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej jest moim pierwszym zadaniem - zapowiada Borys Budka, nowo powołany minister sprawiedliwości. Więcej

  04.05.2015

 • Przewodniczący KRS: niezawisłość dla społeczeństwa, nie dla sędziów

  Obrazek do artykułu: Przewodniczący KRS: niezawisłość dla społeczeństwa, nie dla sędziów

  Niezawisłość to głęboko uzasadniona wartość konstytucyjna. Nie jest ona dla samego sędziego, ale została mu przyznana ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim ze względu na dobro całego społeczeństwa – mówi Roman Hauser,... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 04.05.2015

 • KRS: organ sądowy nie może być biegłym

  Obrazek do artykułu: KRS: organ sądowy nie może być biegłym

  Według poselskiego projektu ustawy rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne mają być „organami pomocniczymi sądów okręgowych”, a ich opinie miałyby mieć walor opinii biegłych sądowych. - To byłoby sprzeczne z zasadą, że biegły sporządzający... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 02.05.2015

 • Zbyt wąski zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

  Obrazek do artykułu: Zbyt wąski zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

  Z projektowanego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogło skorzystać zbyt mało osób – twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do tego projekt nie odnosi się do już istniejących reguł przyznawania pomocy prawnej z urzędu –... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 02.05.2015

 • Obrońca nie może być źródłem dowodu

  Obrazek do artykułu: Obrońca nie może być źródłem dowodu

  Śląskie środowisko prawnicze wzburzyło oskarżenie adwokatów o udział w korupcji i związana z tym inwigilacja ich. Okazało się, że była to prowokacja, ale pozostało pytanie o zakres tajemnicy adwokackiej oraz o granice działania organów ścigania w... Więcej

  01.05.2015

 • Prawnicy o siedmiu miesiącach kierowania resortem przez Grabarczyka

  Obrazek do artykułu: Prawnicy o siedmiu miesiącach kierowania resortem przez Grabarczyka

  Był ministrem niekonfliktowym, kontynuował projekty poprzedników, jednak oczekiwania środowiska prawniczego z nim związane były znacznie większe - tak o szefie resortu sprawiedliwości Cezarym Grabarczyku, który podał się do dymisji, mówią prawnicy. Więcej

  30.04.2015

 • MS: reforma zmieni strukturę kar

  Obrazek do artykułu: MS: reforma zmieni strukturę kar

  Doprowadzenie do istotnej zmiany w orzekaniu kar, co w konsekwencji powinno doprowadzić do odwrócenia obecnej struktury kar na rzecz kar wolnościowych, to cel czekających na wejście w życie nowelizacji kodeksów karnych – powiedział Jerzy Kozdroń,... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 29.04.2015

 • KRS krytycznie o nowym regulaminie sądów

  Obrazek do artykułu: KRS krytycznie o nowym regulaminie sądów

  Regulacje zawarte w zaproponowanym przez ministra sprawiedliwości projekcie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych wykraczają poza uprawnienie nadane szefowi resortu w ustawie – twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa. I stanowczo protestuje przeciwko... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 28.04.2015

Polecamy: