Patronat

Kancelaria Prawna

Opinie

 • RPO: sądy nieskuteczne w egzekwowaniu prawa do kontaktów z dzieckiem

  Obrazek do artykułu: RPO: sądy nieskuteczne w egzekwowaniu prawa do kontaktów z dzieckiem

  Możliwość utrzymywania regularnych kontaktów z obojgiem rodziców uznawana jest za jedno z praw dziecka. Tymczasem sądowa procedura przewidziana w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem jest niejasna, długotrwała i nieskuteczna - twierdzi... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 04.05.2016

 • Prawo do obrony także w sądzie administracyjnym

  Obrazek do artykułu: Prawo do obrony także w sądzie administracyjnym

  Prawo do obrony oraz w jego ramach prawo do wysłuchania, także w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stanowi współcześnie podstawowy standard mający umocowanie zarówno w krajowych ustawach zasadnicznych, jak i w Karcie Praw Podstawowych mającej... Więcej

  04.05.2016

 • Ostrożnie ze zmianami w postępowaniu w sprawach nieletnich

  Obrazek do artykułu: Ostrożnie ze zmianami w postępowaniu w sprawach nieletnich

  Od lat toczy się dyskusja o potrzebie zmian w postepowaniu w sprawach nieletnich. Trudno tym potrzebom przeczyć, przynajmniej do pewnego stopnia, ale trzeba dostrzegać też to, co się już sprawdziło, i to, co może realnie służyć rozwiązaniu problemów... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 03.05.2016

 • Sąd pracy może pomóc w określeniu ciężaru dowodu

  Obrazek do artykułu: Sąd pracy może pomóc w określeniu ciężaru dowodu

  Zadaniem ciężaru dowodu jest ułatwienie ustalenia stanu faktycznego sprawy poprzez stosowną organizację działań stron. Skuteczne funkcjonowanie tej instytucji prawnej nie wyklucza pomocy sądu w przypadkach, które tego wymagają – pisze Aneta Tyc. Więcej

  03.05.2016

 • Apelacja białostocka domaga się publikacji wyroku TK

  Obrazek do artykułu: Apelacja białostocka domaga się publikacji wyroku TK

  Nie może być akceptowana na gruncie obowiązującego ładu konstytucyjnego sytuacja, w której na skutek odmowy opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przez organ władzy wykonawczej, miałoby ono zostać pozbawione skutku - stwierdza w uchwale... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 01.05.2016

 • Sałajewski: uprawnienia służb przeciwko tajemnicy zawodowej

  Obrazek do artykułu: Sałajewski: uprawnienia służb przeciwko tajemnicy zawodowej

  Nowe uprawnienia policji i służb specjalnych naruszają jedną z podstawowych zasad wykonywania zawodów radcy prawnego i adwokata, jaką jest tajemnica zawodowa – twierdzi Dariusz Sałajewski , prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 28.04.2016

 • Stowarzyszenia sędziów: Zgromadzenie SN to nie "spotkanie kolesiów"!

  Obrazek do artykułu: Stowarzyszenia sędziów: Zgromadzenie SN to nie

  My Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 27.04.2016

 • Prezes PSL: teraz PiS weźmie sądy na celownik

  Obrazek do artykułu: Prezes PSL: teraz PiS weźmie sądy na celownik

  Teraz sądy mogą dołączyć do tych, których PiS bierze "na celownik" – stwierdził prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz komentując wtorkową uchwałę Sądu Najwyższego. I dodał, że SN dąży do przestrzegania prawa i zasad demokratycznych. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 27.04.2016

 • Niełatwa metodyka pisania umów gospodarczych

  Obrazek do artykułu: Niełatwa metodyka pisania umów gospodarczych

  Niezwykle często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów kontrahentów, może przysporzyć wielu problemów – piszą Aleksandra Cempura i Anna Kasolik. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 27.04.2016

 • THEMIS apeluje o szanowanie konstytucji i jedność środowiska sędziowskiego

  Obrazek do artykułu: THEMIS apeluje o szanowanie konstytucji i jedność środowiska sędziowskiego

  Ponownie wyrażamy zdecydowane poparcie dla żądań publikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wzywamy do poszanowania niezależności tej instytucji, gdyż stoi ona na straży praw i wolności obywatelskich - stwierdza w uchwale... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 25.04.2016